Jul 292002
 

Vytautas klausė: Niekur negaliu rasti informacijos apie pasaulio išminčius. Girdėjau, kad jų gali būti apie 7. Gal tai Talis, Solonas …? Man jų bent kelis rasti reikėtų. Gal patartumėt kur ieškoti, o gal patys ką nors apie juos žinote?

Guru atsako:

Štai šiek tiek informacijos apie vadinamuosius 7 antikos pasaulio išminčius.
Baigiantis VII a. pr. m. e., kuris buvo lūžio laikotarpis, kai senasis, natūralesnis, gyvenimo būdas sunyko, o naujasis dar nebuvo susiformavęs, reikėjo taisyklių, mokančių, kaip elgtis, kad nebūtų dezorganizuota visuomenės santvarka, kad pats turėtum naudos ir kad kito nenuskriaustum. Tuos, kurie formulavo šias taisykles, vadindavo ‘išminčiais’, o visas tas laikotarpis – nuo VII a. pabaigos iki VI a. vidurio – buvo vadinamas ‘septynių išminčių amžiumi‘.
Tai buvo ne filosofai-mokslininkai, o praktikai, veikėjai – daugiausia tokie, kurie ėjo aukštas pareigas ir vykdė svarbias reformas. Išminčių turėjo būti septynetas, bet tradicija perduoda daug daugiau vardų. Tik keturi vardai pasikartoja visuose jų sąrašuose: Biantas iš Priėnės, garsus visoje Graikijoje, pataręs jonėnams emigruoti į Sardiniją ir tokiu būdu išvengti persų priespaudos; Pitakas, Mitilenės diktatorius, tautiečių išrinktas valstybei patobulinti; Solonas, Atėnų įstatymų leidėjas ir gnomas kūręs poetas, pagaliau Talis, garsus tuo, kad patarė jonėnams įkurti sąjunginę valstybę, taip pat tuo, kad įsteigė filosofijos mokyklą.
Graikų šlovinama tų vyrų išmintis paskatino teigiamai vertinti saiką ir sveiką protą. ‘Geriausias dalykas yra saikas’, ‘Žinok tinkamą momentą’, ‘Iš jaunų dienų gyvenimo drauge pasirink išmintį – iš visų dorybių ji tikriausia’, ‘Turtai yra mirtingi, dorybės nemirtingos’, – tokie tipiški jų patarimai. Kai filosofija pradėjo spręsti etikos problemas, ji naudojosi jų išmintimi, panašiai kaip kurdama gamtos teorijas naudojosi seniai turimomis praktinėmis žiniomis.

Šaltiniai: ‘Filosofijos istorijos chrestomatija. Antika’, W. Tatarkiewicz ‘Filosofijos istorija. I tomas’.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 2001 access attempts in the last 7 days.