May 062002
 

Inga klausė: Norėjau sužinot,kam HTML reikalinga komanda <Form>, jei pvz <Input> veikia ir be jos, ir kuo HTML komandos skiriasi nuo JavaScript, jei daug komandų, aprašomų su JavaScript, tinka HTML ir atvirkščiai.

Guru atsako:
<Form> paprastai aprašoma, koks skriptas (ar puslapis) apdoros tuos duomenis, taigi be <Form> <Input> nelabai turi prasmę, nes duomenys iš <Input> niekur nepaklius. HTML komandos aprašo patį interneto puslapį, Java script skirta dinaminiam puslapio apipavidalinimui.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 1196 access attempts in the last 7 days.