Apr 132002
 

Antanas klausė: Kokios religijos išpažinėjų daugiausia? Kiek yra krikščionių (katalikai+protestantai+stačiatikiai +…) ir kiek musulmonų?

Guru atsako:

http://geography.about.com/library/faq/blqzreligion.htm?terms=most+popular+religion.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 205 access attempts in the last 7 days.