Feb 222002
 

USSR klausė: Kaip su Perl/CGI patikrinti, ar puslapio adresas egzistuoja?

Perl Guru atsako:

Vienas iš būdų yra toks. Jeigu turit LWP biblioteką tai padaryti nėra sudėtinga:

#!/usr/bin/perl -w

# head.pl

use LWP;
my $ag=LWP::UserAgent->new;
my $re=HTTP::Request->new(HEAD=>’http://perl.tinklapis.lt/index.html’);
my $resp=$ag->request($re);
$resp->is_success or die $resp->message;
print $resp->status_line;

Jeigu psl. yra, spausdina 200 OK ar ką nors panašaus, jei ne – klaidos pranešimą.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 2127 access attempts in the last 7 days.