Apr 232001
 

Arūnas klausė: Ar teisėtai pasielgė kelių policijos pareigūnas, iš manęs konfiskavęs ‘antiradarą’, jei šis nebuvo pajungtas, o paprasčiausiai buvo padėtas ‘bardačioke’. Taisyklėse yra pasakyta, kad bauda bei konfiskacija yra taikoma, jei automobilyje yra įrengtas antiradaras. (Be to, dar neaišku, ar radijo bangų detektorių galima vadinti antiradaru…). Už jo įsigijimą bei laikymą nuobaudų lyg ir nėra… Šito paklausus pareigūno, ironiškai buvo pasiūlyta kreiptis į teismą, bet iškart užgarantavo, kad pralaimėsiu :) ))

Guru atsako:
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) 123 str. numato administracinę atsakomybę vairuotojams už vairavimą transporto priemonių su įrengtais antiradarais ar kitomis trukdančiomis matuoti greitį arba užfiksuojančiomis matavimo prietaisus techninėmis priemonėmis, taip pat su įrengtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiais garso signalais be leidimo.
Nagrinėjamu atveju reikėtų atkreipti dėmesį į du aukščiau nurodytos teisinės normos aspektus.
Visų pirma, atsakomybė vairuotojams atsiranda, tik už vairavimą su įrengtais antiradarais. Toks prietaisas, padėtas į ‘bardačioką’ ir neįjungtas į maitinimo šaltinį, negali atlikti savo tiesioginės paskirties, t.y. fiksuoti teisėsaugos pareigūnų turimų greičio matavimo prietaisų. Tai reiškia, kad jis nėra įrengtas atitinkamoje transporto priemonėje, o tik vienas iš daiktų esantis automobilyje, tuo labiau, kad pats antiradaras kaip prekė nėra išimta iš apyvartos ir nėra nelegali, leidimas jo laikymui nėra privalomas, taigi ir konfiskacija šiuo pagrindu taip pat nėra galima.
Dėl antiradaro naudojimo praktikos nesu visiškai tikras, tai yra, galbūt gavus specialų leidimą tai yra įmanoma, juolab, kad ir aukščiau minėtas ATPK straipsnis dviprasmiškai kalba apie tokią galimybę, darydamas išlygą bei numatydamas administracinį pažeidimą tuo atveju kada nėra leidimo: ‘… užfiksuojančiomis matavimo prietaisus techninėmis priemonėmis, … garso signalais be leidimo.’, tačiau čia jau prasideda interpretacija ir baigiasi objektyvumas, todėl ar ši frazė galioja visai normai, ar tik paskutinei jos daliai, pasakyti nėra paprasta. Šiuo atveju reikėtų peržvelgti įvairias policijos veiklos vidaus taisykles, kurios galbūt tikslina ATPK normas.
Antra, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad norma, numatyta ATPK 123 str., yra taikoma ne tik tada, kai automobilyje yra antiradaras, bet ir tada, kai įrengta yra bet kokia kita techninė priemonė, fiksuojanti policijos pareigūnų turimus matavimo prietaisus, t.y. jeigu radijo bangų detektorius ar netgi paties sumeistrautas įtaisas sugebės nustatyti ir atpažinti policijos pareigūnų turimą techniką, pagal šį straipsnį administracinė atsakomybė vis tiktai atsiras.

Skundžiant teisėsaugos pareigūnų veiksmus, kai antiradaras buvo atiduotas ‘gera valia’, į teismą kreiptis tikrai neverta, o panašiose situacijose geriausia yra nesutikti su pareigūno sprendimu konfiskuoti antiradarą, tuo labiau, kad priimti nutarimą konfiskuoti ir jį vykdyti turi teisę tiktai vyresniojo inspektoriaus arba aukštesnį laipsnį turintis pareigūnas. Taip pat reikia nepamiršti, kad konfiskacijos atveju yra būtinas administracinio teisės pažeidimo protokolas bei nutarimas konfiskuoti, kurių reikalauti yra kiekvieno iš mūsų teisė. Paprašius šių dokumentų policijos pareigūnas greičiausiai grąžins Jums nuosavybės teise priklausantį daiktą. Na, o jei vis tiktai protokolas yra surašomas ir pareigūnas teigia, kad antiradaras buvo įrengtas, o ne gulėjo ‘bardačioke’ – visada turite teisę protokolo nepasirašyti, o savo prieštaravimus surašyti atskirai, na, o tada galite kreiptis į teismą (puiku, jei įvykio metu automobilyje esate ne vienas – liudininkų parodymai šiuo atveju reikš labai daug).

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 74 access attempts in the last 7 days.